Vybíráme myčku, pomocnici, která odbourá nepříjemné domácí práce

Je vaše domácnost skutečně osvobozená? Kdo u vás myje nádobí? U přibližně čtyřiceti procent českých domácností je to myčka nádobí. A procento stoupá. Přívod vody a odpadu pro myčku je samozřejmou součástí každé kuchyně v novém bytě nebo při rekonstrukci kuchyně staré.
Top Myčky nádobí
// <![CDATA[ document.write(''); // ]]> Zkrátka, tahle pomocnice umí odbourat část té z nejnepříjemnějších domácích prací. Snaha o „osvobození domácnosti“ ovšem může přijít vniveč, pokud si koupíte myčku, která nádobí umyje špatně.

Jak poznat špatnou myčku?

Podobně jako u jiných spotřebičů, těžko. Přesto nejsou zásadní nedostatky u nejhorších myček z oblasti běžnému smrtelníkovi nesrozumitelné. Zásadní nedostatek (a zároveň výhoda u těch dobrých) totiž leží v konstrukci košů. To, jak bude nádobí uspořádané, jaké bude mít od sebe rozestupy, rozhoduje i o tom, jak dobře se umyje. Pevnost a zpracování košů myčky a ostřikovacích ramen je jedním z vodítek, podle nichž lze vytipovat nekvalitní myčku nádobí již v prodejně. Viklající se ramena nemohou dobře plnit svou funkci. Ta je přitom u myčky zásadní. I když mnohé z nich disponují dalšími přídavnými „ostřikovadly“, jejich účinek je zanedbatelný. Neméně důležité je i pravidelné čištění ostřikovacích ramen. Mohou se v nich usazovat nečistoty, které zablokují ostřikování a znemožní jejich řádnou funkci. Při čištění nezapomínejte ani na malé otvory na koncích ramen (nejlépe se čistí silnější jehlou).
Top Myčky nádobí
// <![CDATA[ document.write(''); // ]]>

Normální nebo „eko“ program?

Nevíte, jaký program při mytí použít? Někteří výrobci to vyřešili za vás. Mnoho myček nádobí je vybaveno senzory, které podle míry zašpinění vody opláchnuté z nádobí poznají, jak moc je znečištěné a podle toho navolí teplotu a způsob mytí. Tyto automatické programy, které jsou zpravidla označeny jako auto, senzor wash apod., do značné míry nahrazují standardní nebo„normální“ programy, které se používají pro běžně zašpiněné nádobí. Podle zjištění senzory programovou funkci zvládají poměrně zdatně (u těch dobrých myček samozřejmě). Automatický, případně normální program je tím, na nějž se soustředíme především. Je nejpoužívanějším (a často také jediným používaným) programem a výsledky jeho účinnosti mytí jsou tedy nejreprezentativnější. Protože spotřeba vody a elektrické energie je čím dál tím důležitější, nejen ve světle současné ekonomické krize, snaží se výrobci snižovat spotřebu i u myček a také motivovat spotřebitele k používání úsporných programů. Každá myčka je vybavena „eko“ programem (u některých modelů je nazýván „bio“). Kouzlo spočívá zpravidla ve snížení teploty (ohřívání vody je největším žroutem elektrické energie), snížení množství použité vody a v prodloužení délky programu (aby se při nižší teplotě a menším množství vody nádobí umylo). Většina výrobců používá jako program, jehož spotřeba je uvedena na energetickém štítku, právě úsporný program. Pokud se tedy budete při výběru řídit energetickým štítkem a nebudete věnovat pozornost tomu, ke kterému programu se štítek vztahuje, můžete se pěkně napálit. Spotřeba při použití nejpoužívanějšího, tedy normálního programu může být od údajů uvedených na štítku zcela odlišná; u některých modelů může činit až pět litrů vody na jeden mycí cyklus.
Top Myčky nádobí
// <![CDATA[ document.write(''); // ]]>

Publikováno: 17. 11. 2012

Kategorie: Interiér

Autor: Alena Vybíralová

Tagy: myčky | myčky na nádobí