Piliny: odpad, palivo nebo nebezpečí?

Piliny vznikají při zpracování dřeva a manipulaci s ním jako odpadní produkt, mají však i další využití. Z provozů se však musí rychle odsávat, aby se minimalizovalo riziko výbuchu.

Nebezpečný dřevní prach

V domácích podmínkách většinou stačí k likvidaci pilin smeták, případně malý vysavač. Kromě pilin vzniká při broušení nebo řezání také dřevní prach, který je velmi jemný a nejsnazší způsob, jak se ho zbavit, je právě odsátí. Ve velkých provozech a dřevozpracujících závodech je množství pilin i dřevního prachu mnohonásobně větší než v domácí dílně a jejich likvidace je náročnější. Když by k odsávání pilin nedocházelo, brzy by nebylo možné využívat stroje ani se k nim dostat, navíc usazený dřevní prach může ve větší vrstvě pomáhat ke vzniku prostředí s rizikem výbuchu nebo požáru. Odsávání a filtrace vzduchu jsou tak důležité pro bezpečný provoz a ochranu vybavení i zdraví zaměstnanců.

Bez vlivu počasí

Ve dřevozpracujících závodech na sebe většinou navazuje více technologií, které se pro zpracování dřeva využívají, a tím se zvyšuje i riziko ukládání prachu. V takových místech se využívá centrální odsávání, u kterého se vytvoří skupiny strojů podle potřebného odsávacího výkonu. Ty se následně spojí s centrálním odsávacím zařízením a filtrací. V některých provozech však může pro filtrační systémy představovat problém počasí v zimním období. Mokré piliny obsahují vodu a při teplotách pod nulou může filtrační médium kvůli tomu zamrzat, čímž je jeho funkčnost omezena. Tyto potíže vyřeší použití cyklónových odlučovačů, které pro odloučení prachu a pilin využívají odstředivou sílu. Uvnitř odlučovače rotuje směs vzduchu a pilin kolem osy, poté piliny sklouznou dolů vlivem gravitace a vzduch naopak odchází vrchní částí. Nezáleží tedy na tom, zda jsou piliny suché či mokré a funkčnost celého filtračního systému není ohrožena mrazem. Odsáté piliny se následně odvádějí pro další zpracování. Vysuší se a lisují do tvaru briket či válců pro topení v krbových kamnech nebo malých válečků pro topení v kotlích na pelety. Využití najdou také jako podestýlka pod hospodářská zvířata.

Publikováno: 31. 01. 2022

Kategorie: Hobby

Autor: Alena Vybíralová