Ekonomický a ekologický zdroj energie jsou fotovoltaické panely

Dnešní doba pociťuje omezený zásoby fosilních paliv, sílí tendence využití obnovitelných zdrojů energie. Proto alternativní zdroje energie mají a budou mít zelenou. Jedním ze způsobů, je využití slunečního záření.

Roli v rozšíření fotovoltaických panelů hrají i snižující se náklady na jejich výrobu a tím i nižší pořizovací cena solárních systémů. Jejich výhodou je i minimální údržba a zanedbatelné provozní náklady. Jedná se o systém, který svým provozem neznečišťuje životní prostředí. Solární ohřev, kdy se vytápějí objekty teplou vodou se stává čím dál tím běžnější.

K výrobě elektrické energie se využívá fotoelektrický jev na velkoplošných polovodičových fotodiodách neboli fotovoltaických článcích, které jsou základní stavební jednotkou fotovoltaických panelů. Fotovoltaické panely jsou nejčastěji tvořeny krystalickými články s vrstvou polovodičů a využívají vlastností křemíku. Fotovoltaické panely slouží k přeměně slunečního záření na elektrickou energii, přesněji řečeno na stejnosměrný proud, který je převeden na proud střídavý, sloužící například k napájení domácích elektrospotřebičů. Vyrobený elektrický proud může být veden do akumulátoru či je prodáván do veřejné rozvodné elektrické soustavy.

Pro návratnost investice do solárních panelů jsou klíčovými faktory, životnost systému a výkupní cena vyrobené „čisté“ elektrické energie, která zahrnuje podporu čistých energií. Kvalitní mají fotovoltaické panely životnost i několik desítek let.

Pro prodej energie do veřejné sítě se nejčastěji volí terénní fotovoltaické solární panely montované na speciální konstrukce, pro domácí ohřev užitkové vody a vytápění rodinných domů se volí varianta  střešních fotovoltaických solárních panelů. Solární systémy Brno zajišťují pro každý objekt  fotovoltaický systém řešený na klíč, tedy podle specifických podmínek prostředí a požadavků na výrobu elektrické energie. Elektrická energie vyrobená fotovoltaickými systémy se stále častěji používá i k temperování objektů, které neslouží k trvalému obývání, například k zajištění určité teploty v chalupě, kterou přes zimu nenavštěvujeme a podobně. Více informací využití fotovoltaických panelů najdete na www.solarni-vytapeni.eu.

//

Publikováno: 10. 02. 2023 / Aktualizováno: 30. 09. 2012

Kategorie: Interiér

Autor: Alena Vybíralová

Tagy: solární panely