Popularita fotovoltaiky strmě stoupá. Jaká je nyní její návratnost?

Fotovoltaická elektrárna je systém, který využívá sluneční energii k výrobě elektřiny. Tato technologie se v posledních letech stává stále populárnější jako prostředek výroby čisté, obnovitelné energie. Fotovoltaické elektrárny se vyrábějí v různých velikostech - od malých střešních systémů až po velké instalace pro veřejnou potřebu.

Jaké výhody fotovoltaika přináší?

Jednou z hlavních výhod fotovoltaických elektráren je, že vyrábějí elektřinu bez emisí skleníkových plynů nebo jiných znečišťujících látek. To z nich činí ideální zdroj energie pro boj proti změně klimatu a snižování znečištění ovzduší. Fotovoltaické elektrárny navíc nevyžadují velkou údržbu, protože nemají žádné pohyblivé části a jsou navrženy tak, aby vydržely desítky let.

Další výhodou fotovoltaických elektráren je jejich schopnost vyrábět elektřinu na odlehlých místech, což je ideální pro použití mimo síť, například pro napájení vzdálených domů nebo telekomunikačních zařízení. To může být důležité zejména v rozvojových zemích, kde je přístup k elektřině omezený nebo nespolehlivý.

Kromě ekologických a ekonomických přínosů fotovoltaických elektráren je třeba vzít v úvahu i přínosy sociální. Instalace fotovoltaických elektráren může například vytvořit pracovní místa v odvětví obnovitelných zdrojů energie, což pomáhá podporovat místní ekonomiku a snižovat závislost na fosilních palivech. Kromě toho využívání obnovitelných zdrojů energie přispívá k podpoře energetické nezávislosti a snížení zranitelnosti obcí vůči výpadkům a jiným poruchám dodávek energie.

Jak je to s návratností investice?

Náklady na fotovoltaické elektrárny se v posledních letech také výrazně snížily, což z nich činí stále cenově výhodnější možnost výroby elektřiny. V mnoha regionech totiž mohou fotovoltaické elektrárny zajistit dobu návratnosti pouhých 4 až 5 let, když je k dispozici dotace na fotovoltaiku ve výši až 301 500 Kč. To znamená, že počáteční investice se může poměrně rychle vrátit a poté může systém vyrábět elektřinu ještě mnoho let (výrobci garantují životnost systému min. 25 let). S výběrem vhodného systému vám poradí fotovoltaický expert.

Fotovoltaika je bezesporu správnou cestou výroby čisté obnovitelné energie. Díky nízkým nárokům na údržbu, možnosti vzdáleného umístění a klesajícím nákladům se stávají stále oblíbenější volbou pro jednotlivce, podniky i vlády. Investicí do fotovoltaických elektráren můžeme přispět ke snížení naší závislosti na fosilních palivech a k boji proti změně klimatu a zároveň podpořit hospodářský růst a energetickou nezávislost.

Publikováno: 10. 04. 2023

Kategorie: Bydlení

Autor: Alena Vybíralová