Dobře izolovaná plochá střecha je bezproblémová

Chystáte se stavět a rozhodujete se mezi sedlovou a plochou střechou? Případně zvažujete pořízení starší nemovitosti a děsí vás představa, že vám dovnitř bude zatékat? Tyto problém se netýká pouze plochých střech, ale všech konstrukcí, které nebyly provedeny v souladu s doporučenými postupy a materiály. Pokud se realizace ploché střechy provede správně, nemusíte se zatékání či jiných problémů bát. Ploché střechy nabízí několik podstatných výhod, které spočívají v dosažení většího obestavěného prostoru při opticky nižší stavbě, jednodušší konstrukci či využití  střešního prostoru jako terasy. V neposlední řadě možnost zastřešení objektu s libovolným půdorysem. Otázka zní – jak zamezit zatékání? Na ploché střeše se v zimě drží sníh a v průběhu roku nedochází k tak efektivnímu odtékání dešťové vody jako tomu je u šikmých střech. Ani ploché střechy však nejsou zcela vodorovné. Normy uvádí minimálně 2% spád, který zajistí odpovídající odtok vody. Naprosto klíčová je kvalitní a vhodně zvolená izolace plochých střech, která tvoří nejsvrchnější vrstvu. Izolace střech slouží jako ochrana před průnikem srážkové vody do dalších vrstev střechy a prostorů pod ní. Izolace střech se v praxi provádí pomocí hydroizolačních pásů na bázi PVC a asfaltu. Specializované firmy často používají také plechové izolace. Chystáte-li se do realizace nové ploché střechy či opravy špatné hydroizolace, raději se obraťte na odborníky, kteří mají dostatek zkušeností a dobré renomé. Je třeba si uvědomit, že bez patřičného know how nelze izolaci provést tak, aby stoprocentně splnila svůj účel. To samé platí o použití nevhodných či nekvalitních materiálů. Nechcete-li šlápnout vedle, pozvěte si kvalifikované řemeslníky z jindřichohradecké společnosti Ekisys. Firma zajišťuje izolace střech již od roku 1995. Zároveň se zabývá zateplováním fasád, rekonstrukčními pracemi a realizacemi občanských staveb. Více informací najdete na www.ekisys.cz.

Publikováno: 23. 07. 2016

Kategorie: Bydlení

Autor: Petra Vokurková