V potravinářské výrobě musí vládnout čistota

Obsah článku:
  1. Naprostá čistota
  2. V nerezu

Zpracování surovin v potravinářské výrobě provází velmi přísné hygienické normy. K jejich dodržení napomáhají odsávací a filtrační systémy, které likvidují i prach.

Naprostá čistota

Prach je všude kolem nás, setkáváme se s ním denně doma, v práci i venku. Většinou ho považujeme spíše za projev nepořádku snažíme se ho proto utírat, aby se neusazoval. Ve výrobních provozech je prach velmi nežádoucí, ale zároveň se tam také vytváří. Vzniká při jakékoli manipulaci se surovinami, při sekání, mletí, řezání i vážení a balení. V potravinářském průmyslu je prach nepřípustný z hlediska hygienického i bezpečnostního a musí se proto pomocí odsávacího potrubí odvádět mimo výrobnu. Z pohledu hygieny je považován za zdroj nečistot a prostředí, kde dochází k množení bakterií, což je u potravin samozřejmě nežádoucí. Zároveň usazený prach umožňuje vznik prostředí s rizikem výbuchu, pokud by došlo k jeho rozvíření. Filtrační zařízení se tak starají o likvidaci prachu a zajišťují bezpečné a hygienicky čisté prostředí. Jen utírání nebo umývání by k dosažení dokonalé čistoty nestačilo.

V nerezu

V potravinářství vzniká prach u mnoha různých technologií, u kterých dochází ke zpracování surovin, a také při jejich přesýpání, míchání a dopravě. Odsávací a filtrační zařízení zajistí odsávání prachu ideálně co nejblíže místu jeho vzniku, aby se zamezilo jeho šíření a usazování v prostoru. Tam, kde může docházet ke styku potrubí odsávacího zařízení s potravinami, se využívá nerezové provedení s možností demontáže pro případné čistění. Je tak zaručeno dodržení všech norem a požadavků pro práci s potravinami.

Odsátý prach a nečistoty jsou odvedeny do centrálního zařízení, kde dojde k jejich odloučení od vzdušniny. Přefiltrovaný vzduch se pak vrací v zimě zpět do prostoru provozu, čímž se šetří náklady na vytápění.

Publikováno: 22. 09. 2021 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Gastronomie

Autor: Alena Vybíralová