Na co si dát pozor při sjednávání pojištění odpovědnosti?

Jedním ze specifických druhů pojištění je pojištění odpovědnosti. Nicméně pojem „odpovědnost“ pokrývá poměrně široké spektrum významů. Od odpovědnosti za škody způsobené někomu cizímu neopatrností v běžném životě až po problematiku profesní odpovědnosti u některých specifických povolání. Odpověď na otázku, co je pojištění odpovědnosti, tak není jednoduchá. Na co si tedy dát pozor při jeho sjednávání? A komu se vlastně hodí mít odpovědnost pojištěnou?

Pojištění odpovědnosti pro každého

V první řadě je třeba se zorientovat v nabídce pojistných produktů a zvolit ten vhodný podle toho, zda jste zaměstnavatel, podnikatel nebo zaměstnanec, či zda si chcete sjednat pojištění odpovědnosti jako běžný občan. Většinou totiž pojmem „pojištění odpovědnosti“ chápeme pouze tzv. pojistku na blbost neboli pojištění odpovědnosti z běžného občanského života. Nicméně pojištění odpovědnosti představuje mnohem komplexnější výběr pojistných smluv.

V nabídce pojišťoven najdeme zpravidla následující typy pojištění odpovědnosti:

• pojištění odpovědnosti z běžného občanského života,

• pojištění odpovědnosti podnikatelů,

• zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele,

• pojištění odpovědnosti zaměstnanců,

• pojištění na škodu pro manažery obchodních firem,

• pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti.

Každé z těchto pojištění má přitom svá specifika – některá jsou určena široké veřejnosti, jiná konkrétním skupinám podle jejich pozice na trhu práce. V určitých případech jsou navíc ze zákona povinná, jako například pojištění profesní odpovědnosti pro vybrané profese či pojištění pro zaměstnavatele.

Jak správně nastavit parametry pojištění odpovědnosti

Vedle volby správné varianty pojištění je rovněž třeba vhodně nastavit jeho parametry. Především se jedná o:

• sjednanou výši pojistných limitů,

• rozsah pojištění a případné výluky z něj,

• skupinu pojištěných osob (kdo všechno bude pojištěn),

• možnou spoluúčast.

Každý z těchto parametrů hraje důležitou roli a může výrazně ovlivnit to, zda a v jaké míře budete v případě pojistné události řádně odškodněni.

Vybrat si ale můžete i způsob sjednání: například běžné občanské pojištění odpovědnosti lze sjednat jak samostatně, tak i jako připojištění ke sjednanému pojištění domácnosti. V obou případech se ale vyplatí věnovat pozornost především výši pojistného plnění a také tomu, zda pokrývá pouze škody, které způsobíte jenom vy sami, nebo zda (což je přirozeně výhodnější) se bude vztahovat i na ostatní členy vaší rodiny, a to i včetně domácích mazlíčků, jak tomu bude v případě, když si zvolíte pojištění odpovědnosti například u pojišťovny Kooperativa.

Jednotlivé varianty pojištění odpovědnosti se díky své univerzálnosti řadí k velmi praktickým nástrojům, které vás dokáží efektivně ochránit před zbytečnými – a mnohdy nemalými – výdaji.

Publikováno: 21. 12. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Alena Vybíralová