Proč je při investování důležitá diversifikace portfolia?

Investování je klíčovou součástí každého zdravého finančního plánu, ale mnoho lidí si myslí, že stačí jen koupit pár akcií nebo fondů, a poté čekat na výsledky. Avšak, jakékoli dobré investiční portfólio by mělo být dobře diversifikované.

Co je to diverzifikace? Diverzifikace znamená rozložení investic do různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti a komodity, aby se minimalizovala rizika spojená s investováním pouze do jediného aktiva. Díky diversifikaci mohou investoři dosáhnout vyššího výnosu při snížení celkového rizika svého portfolia.

Diverzifikace snižuje míru rizika

Jeden z hlavních důvodů, proč je diversifikace tak důležitá, je to, že žádná jednotlivá investice není bez rizika. Například, když investujete do jedné společnosti, může být váš výnos velmi vysoký, ale pokud společnost zkrachuje, můžete ztratit všechny své peníze. Na druhé straně, pokud rozdělíte své investice mezi několik společností a trhových segmentů, můžete snížit riziko v případě selhání jednoho z nich.

Dalším důvodem, proč je důležité diversifikovat své investice, je to, že různá aktiva se chovají odlišně v různých podmínkách trhu. Například, když akciový trh roste, mohou být akcie výnosné, ale v období hospodářské recese nebo nestability na trhu mohou být dluhopisy stabilní volbou.

Tip: Potenciální výnosnost investic vám vypočítá investiční kalkulačka.

Diversifikace může také pomoci investorům vyrovnat se s nejistotou a nestabilitou na trhu. Pokud je vaše portfolio rozloženo na více aktiv, můžete být více odolní vůči tržním výkyvům. To může vést k lepšímu zacházení s emocemi a umožnit vám pokračovat v investování i v obtížných obdobích.

Diverzifikujte pravidelně

Důležité je také si uvědomit, že diversifikace není jednorázová záležitost. Investoři by měli pravidelně přehodnocovat své portfolio a přidávat nebo odebírat aktiva, aby zajistili optimální rozložení svých investic.

Diversifikace je zkrátka zásadním prvkem každého investičního portfolia. Rozdělení investování mezi různá aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti a komodity, může snížit celkové riziko portfolia a zároveň zlepšit jeho výkonnost. Diversifikace také umožňuje investorům lépe se vyrovnat s tržními výkyvy a nejistotou.

Publikováno: 24. 04. 2023 / Aktualizováno: 26. 04. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Petra Vokurková