Potřebujete odhad pro dědické řízení? Víme, kde ho obstaráte!

Dědické řízení má svá pravidla. Jedním z nich je nutnost nechat vyhotovit odhad nemovitosti, která je předmětem dědictví. I proto je majitelé na své potomky přepisují ještě za svého života. Pokud se tak nestane, z následujícího článku se dozvíte, co vás jako dědice čeká a nemine.

Ocenění nemovitosti pro dědické řízení vyžaduje notář. A spolu s ním i zákon, podle něhož je odhad obvyklé neboli tržní ceny nemovitosti součástí dědictví. Slouží pak v podstatě ke dvěma účelům, a to jak k případnému vypořádání mezi dědici (pokud jich je víc), ale také se z něj vypočítá odměna notáře.

Odhad nemovitosti při dědictví

Dědické řízení se zahajuje automaticky po skonu majitele nemovitosti. Pozůstalé v rámci dědického řízení osloví soudem pověřený notář. Sami pozůstalí ho tak vyhledávat nemusí, tento krok je na samotném notáři, který zahájí patřičné kroky.

Dědictví můžete přijmout i odmítnout

Jeho úkolem v první řadě bude dohledání veškerého majetku zemřelého, jako jsou účty, spoření a další vlastněné nemovitosti. Na bedrech notáře by ale mělo být i hledání a kontaktování dalších případných dědiců. Až bude veškerý majetek zemřelého, do kterého nepatří jen aktiva, ale i pasiva v podobě dluhů, jistý, zeptá se notář dědiců, zda chtějí dědictví přijmout, či odmítnout. I tato možnost tu totiž existuje a dědici k ní nejčastěji přistupují v případě, kdy je dědictví zatíženo právě velkými dluhy.

Soudní znalec versus realitní makléř

Odhad nemovitosti pro dědictví může vypracovat buď soudní znalec, nebo realitní makléř. V případě znalce se nejedná o přímo o odhad nemovitosti pro dědické řízení, ale akceptovatelný odborný posudek. Zatímco oba poskytují v podstatě stejné služby, soudní znalci většinou bývají dražší, mnohdy i dvojnásobné. Na realitní kancelář je určitě vhodné se obrátit, pokud děděnou nemovitost máte v plánu zároveň i prodat. V tom případě jej některé realitní kanceláře pro vás zpracují gratis.

Publikováno: 07. 06. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Alena Vybíralová