Drátový rozhlas pro města a obce má i v 21. století značný význam

Pamětníci dobře vědí, že ještě v minulém století býval v každé obci důležitým informačním zdrojem tamní drátový rozhlas. Lidé se díky němu dozvídali různé novinky z dané lokality, měli přehled o kulturním či sportovním dění v obci, věděli také například, kdy se budou konat trhy, výstavy, pouť apod. S příchodem moderních přístrojů, jako jsou mobilní telefony a počítače s připojením na internet, se klasické drátové rozhlasy dostaly na okraj zájmu. Řada obcí do nich přestala investovat. A to se dnes v mnoha situacích ukazuje jako chybná volba. Kvalitní rozhlas pro města a obce drátový má svůj praktický smysl i nyní. Je jasné, že jej lze nahradit bezdrátovou variantou, která ale bývá o poznání dražší, takže si ji řada měst nemůže dovolit. I drátový rozhlas samozřejmě prochází vývojem a jsou k němu k dispozici inovativní prvky, jako různá nahrávací zařízení, automatické systémy atd.

Včasné zprávy pro občany

Obecní rozhlas pro města a obce v drátové podobě se uplatní především tehdy, když nastane nějaká nečekaná událost. Typicky se jedná o živelnou pohromu, jakou představují kupříkladu záplavy. V tom okamžiku je totiž nutné co nejrychleji informovat o aktuální situaci. Navíc se při takovýchto stavech leckdy stane, že nefungují veřejné mobilní sítě a internet, tudíž pak občané nemají přístup k informacím ze zdrojů, na které jsou dnes už jinak zvyklí.

Důležitý pomocník pro seniory

Obecní drátové rozhlasy pro města a obce nepochybně slouží k informování starších občanů. Senioři totiž mnohdy neovládají moderní technologie a nemají tedy tak bezproblémový a rychlý přístup k aktualitám, jako je tomu u mladé a střední generace. Tento fakt rozhodně nelze podceňovat. Montáží a servisem drátových rozhlasů a další ozvučovací techniky se zabývá společnost Elmik. Byla založena už v roce 1994, takže má s touto činností opravdu bohaté zkušenosti. Dokáže zajistit také reproduktory a další zařízení do škol, nádražních hal a budov, obřadních a smutečních síní, potažmo do sportovních komplexů a mnoha dalších objektů.

Publikováno: 25. 08. 2022

Kategorie: Lifestyle

Autor: Alena Vybíralová