Co je dobré vědět o vodoměru?

Jak spravedlivě rozúčtovat vodu v bytovce? K těmto účelům slouží zařízení jménem vodoměr, které je nedílnou součástí vodovodního systému všech domů. Nemá přímý vliv na spotřebu vody, ale je důležitý kvůli průběžné kontrole stavu. Navíc může obyvatele motivovat k šetření s vodou. My vám prozradíme, jak probíhá kontrola / výměna vodoměrů a na koho se můžete kdykoliv obrátit.

Frekvence kontroly vodoměru

Vodoměry podléhají pravidelným kontrolám. Pro SV je frekvence kontroly šest let a pro TUV každých pět let. Zařízení, která byla nainstalována počátkem roku 2012 podléhají tzv. sjednocené kontrole, a to co pět let.

Kvalitu vodoměru neberte na lehkou váhu

Obecné povědomí o problematice vodoměru bohužel není příliš vysoké. Proto uživatelé podceňují význam přesnosti měření a ochrany před nežádoucí manipulací. Výrobci přihlížejí k tomu, že se vodoměry obvykle nachází na místech za bytovými dveřmi, a snaží se o inovace vedoucí k efektivnímu zabezpečení a přesnému měření. Základní ochranu před neoprávněnou manipulací a demontáží představuje plomba. Technicky zručnější jedinec však dokáže nejlevnější typy plomb překonat poměrně snadno. Tato skutečnost vede výrobce k používání číselných plomb, které jsou na vyšší bezpečnostní úrovni. Rozhodnete-li se pro výměnu vodoměru, nesnažte se na zařízení ušetřit na úkor citlivosti a ochranných prvků. Obraťte se na kvalifikovaného technika z montážní firmy, jejíž odbornost dokládají patřičné certifikace (osvědčení od metrologického institutu). Odborník musí provést odečet starého vodoměru a prověřit neporušenost montážní plomby.

Výměna vodoměrů je pro INMES každodenní rutinou

Další informace na téma výměny vodoměrů najdete na www.mereni-tepla.cz. Web provozuje společnost INMES, která se zabývá prodejem a montáží zařízení pro rozvod vody a tepla.

Publikováno: 14. 10. 2016

Kategorie: Bydlení

Autor: Petra Vokurková